Studenti različitih smjerova i studijskih godina Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posjetili su 13. studenog ove godine Dan otvorenih vrata HAZU u Zagrebu u organizaciji Katedre crkvene povijesti. U sklopu Dana otvorenih vrata studenti su sudjelovali u programu Odsjeka za povijesne znanosti HAZU (predavanje dr. sc. Gorana Budeča Odjeća u kasnosrednjovjekovnoj komuni i predavanje dr. sc. Mirka Sardelića Najveća nomadska carstva u povijesti: Putopis iz Karakoruma). Sudjelovanje studenata je bilo aktivno, nakon predavanja je uslijedila rasprava u kojoj su studenti pokazali interes i znanje, baš kao i kroz neformalno druženje.

Zahvaljujem svim studentima na sudjelovanju!

 

doc. dr. sc. Ana Biočić