Program cjeloživotnoga obrazovanja

LITURGIJSKA GLAZBENA KULTURA

Plan studija

Cjeloviti studij traje dvije akademske godine ili 24 vikenda.

Studij je organiziran po načelima ECTS bodovnog sustava.

Nastava se u načelu održava mjesečno dva vikenda.

12 vikenda: petak 4 sata; subota 6 sati. Ukupno 120 + 120 = 240 sati.

Program predviđa predavanja, ispite, završni rad. Ispiti su pismeni ili usmeni. Na kraju programa polaznici dobivaju potvrdnicu/svjedodžbu Liturgijske glazbene kulture (naziv koji nije akademski!).

Program obuhvaća različite glazbene i liturgijsko teološke sadržaje koji omogućuju polaznicima stjecanje postupnog i sustavnog znanja liturgijsko-glazbene kulture te napredovanja u sviranju orgulja u liturgijskim slavljima.

 

Program cjeloživotnog studija Liturgijska glazbena kultura

Imajući u vidu želju Učiteljstva Crkve, Institut za crkvenu glazbu u sklopu Katoličkog bogoslovnog fakulteta, kao Ustanova kojoj je zadaća poučavanje u crkvenoj glazbi, osim sveučilišnih programa na Institutu za one koji žele steći akademsku liturgijsko-glazbenu naobrazbu, nudi studij cjeloživotnoga obrazovanja  s nazivom  Liturgijska glazbena kultura.

 

Cjeloživotni studijski program Liturgijska glazbena kultura, u trajanju od dvije godine, namijenjen je laicima, svećeničkim i redovničkim kandidatima i onima koji su već u službi glazbenih animatora u liturgiji kao i osobama koje se namjeravaju posvetiti toj zadaći s ciljem boljega razumijevanja liturgije i liturgijskog pjevanja u bogoslužju.

Studijski program Liturgijske glazbene kulture osmišljen je kao sinteza teološko-liturgijskih, liturgijsko-glazbenih i općih glazbenih predmeta. Nastava se odvija kroz zajedničke susrete/predavanja (liturgika, gregorijanski koral, solfeggio, harmonija, dirigiranje, organografija, improvizacija liturgijskih skladbi i vođenje župskoga zbora), te pojedinačnim satovima sviranja orgulja kroz dva kolegija: orgulje i liturgijsko sviranje. Predviđenim dvogodišnjim programom zainteresiranima pomažemo da steknu potrebno obrazovanje u poznavanju liturgije te da uznapreduju u sviranju orgulja u liturgijskom slavlju.

 

Ciljevi:

* prepoznati vrijednost i vrste svete glazbe u liturgijskim slavljima. Svetom glazbom Crkva smatra: Gregorijansko pjevanje, Polifoniju, Pučku crkvenu popijevku, Instrumentalnu glazbu. Pod instrumentalnom „svetom glazbom“ podrazumijeva se instrumentalno praćenje pjevanja u liturgiji i izvan nje, (u pobožnostima, te samostalno instrumentalno muziciranje – preludiranje). Dakle, instrumentalna se glazba kao i pjevanje mora po svom obliku i načinu prilagoditi „liturgijskom trenutku“.

 

Naslovnici:

  • Program je namijenjen svima onima koji djeluju u Crkvi a imaju namjeru ozbiljno se suočiti s pitanjem liturgije, liturgijske glazbe u bogoslužju. Dakle, naslovnici programa Liturgijske glazbene kulture programa cjeloživotnoga obrazovanja, su osobe (laici, svećenički i redovnički kandidati) koje nastoje osnažiti i učiniti odgovornijim svoje mjesto i svoje poslanje u liturgijsko-glazbenom životu Crkve.

 

Završetak programa

Nakon što je položio sve ispite polaznik/student mora napisati završni rad (između 10 i 15 kartica teksta), u kojemu se kritički osvrće na cijeli Program ili produbljuje jednu od obrađivanih tema tijekom predavanja.

 

Opće informacije 

Početak izvođenja programa: listopad  2019.

Uvjeti upisa: prijava, motivacijsko pismo/obrazloženje (na obrascu), mišljenje svećenika/župnika.

Cijena jedne godine:  5.000,00 kn.

Natječaj za upis bit će raspisan prije početka akademske godine u rujnu.