Sveta misa i obred pepeljenja za studente, profesore i djelatnike
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

bit će u srijedu, 26. veljače 2020., u 12:15

u crkvi svetog Martina u Zagrebu, Vlaška 38.