Mole se studenti koji slušaju predavanja da dođu na upis 12. i/ili 13. 11. 2018., a „apsolventi“ se mogu upisivati tijekom cijelog tjedna, u radno vrijeme Studentske referade (od 8 do 16 sati).

 

Prije upisa potrebno je podmiriti sva dugovanja iz prethodne akademske godine te priložiti dokaze o uplati (osobno ili na e-mail, ukoliko nisu ranije dostavljeni u Studentsku referadu).

 

ZA UPIS JE POTREBNO:

  • ispuniti Upisni list
  • ispuniti Prijavni list i Ugovor o plaćanju školarine (preuzimaju se u Studentskoj referadi)
  • donijeti indeks (oni koji ga imaju)
  • donijeti dokaz o uplati upisnine u iznosu od 200 kn

 

Sve uplate vrše se na račun Fakulteta:

IBAN: HR7323600001101358687

POZIV NA BROJ: ITK – 02 4000