Mole se studenti koji slušaju predavanja da dođu na upis 6. i/ili 7. 11. 2017.,
a „apsolventi“ se mogu upisivati tijekom cijelog tjedna, u radno vrijeme Studentske referade (od 8 do 16 sati).

Prije upisa potrebno je podmiriti sva dugovanja iz prethodne akademske godine te priložiti dokaze o uplati
(osobno ili na e-mail, ukoliko nisu ranije dostavljeni u Studentsku referadu).

ZA UPIS JE POTREBNO:
– ispuniti Upisni list
– ispuniti Prijavni list i Ugovor o plaćanju školarine (preuzimaju se u Studentskoj referadi)
– donijeti indeks (oni koji ga imaju)
– donijeti dokaz o uplati upisnine u iznosu od 200 kn

Sve uplate vrše se na račun Fakulteta:

IBAN: HR7323600001101358687

POZIV NA BROJ: ITK – 02 4000

 

Upisni list