1. U slučaju pozitivnog nalaza COVID-19 ili određene mjere samoizolacije, student je dužan javiti se e-poštom u Studentsku referadu. Također, dužan je svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ili propisane mjere samoizolacije ne dolazi na nastavu, javiti e-poštom da mu je dijagnosticiran COVID-19 ili propisana samoizolacija.

 

  1. Praćenje nastave na daljinu. Svim studentima koji nisu u mogućnosti sudjelovati u nastavi uživo na Fakultetu (zbog COVID-19 ili samoizolacije), a koji nastavu mogu pratiti online (ako imaju blage simptome bolesti ili ih uopće nemaju), bit će omogućeno praćenje nastave na daljinu (ili izravnim uključenjem online na predavanje ili materijalima s predavanja).