Sadržaj predavanja

  • 🕔 Termin: subota, 12 rujna 2020. u 🕔 10:00 sati.
  • 🏠 🛏 Način održavanja: 🎧 🎦.
  • ⭕ Broj sudionika – najmanje: 30, najviše: 100.

 

Iskustva sudionika prošlih predavanja:
Morat ću razmisliti o temi za koju sam se odlučila jer mislim da sam uvidjela da ima previše crvenih zastavica.[SUZG-ZID-2019-12-17-212]
Objašnjenje cilja završnog rada.[SUZG-ZID-2020-04-02-198]
Dostupne materijale i struktura predavanja koja obuhvaća cijeli proces pisanja završnog/diplomskog rada.[SUZG-ZID-2020-04-02-186]
Korisni linkovi, stručna komunikacija, detaljna razrada teme.[SUZG-ZID-2019-05-14-93]
Najčešće pogreške pri pisanju znan. radova i struktura rada (objašnjen svaki segment).[SUZG-ZID-2018-11-06-45]
Informacije (sukus) o pripremi za pisanje znanstvenih radova; dobra pripremljenost teorijske podloge.[SUZG-ZID-2018-11-06-49]
Sistematičnost, nema nepotrebnih detalja, dobro vođenje predavanja, tj. zanimljivo.[SUZG-ZID-2018-11-06-50]
Dobili smo sve potrebne informacije o pisanju radova te odgovore na ključna pitanja. Svakako preporučujem.[SUZG-ZID-2018-04-18-25]

 

Organizatori:

 

Prijava:

 

Pretplata na obavijesti o edukacijama:

https://detaljnije.com/pretplata/