Poštovane kolegice i kolege!

Izišla je knjiga koju su uredili Taras Barščevski, Zrinka Jelaska i Nada Babić (2020) Bibliana hrvatski prijevodi Biblije, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo i Katolički bogoslovni fakultet. Ona svojim temama i stručnim profilom suradnika pokazuje interdisciplinarnost područja proučavanja biblijskih prijevoda, a prema riječima recenzentice cijele knjige, raširila se u raznim i katkada neočekivanim smjerovima: od teologije i filologije do lingvistike, književnosti, kazališne umjetnosti, nacionalne povijesti i dječje pedagogije.

Ima 512. stranica, a uz zahvale, predgovor, objedinjenu literaturu i vrlo opsežan sadržaj (s naslovima potpoglavlja) sastoji se od 21 poglavlja koja je napisalo 29 autora. Poglavlja su podijeljena u pet dijelova: I. Prijevodi Biblije na hrvatske idiome i srodne jezike, II. Usporedbe različitih prijevoda i izdanja, III. Od izvornika do hrvatskoga jezika, IV. Biblija, književnost i kultura V. Dodatak.

Knjiga se može prelistati na poveznici https://library.foi.hr/dbook/pdfk.php?B=1660&sifra=493

T. Barščevski, Z. Jelaska, N. Babić