Treće izdanje međunarodnog semestra KU Linz (KULIS) za studente održat će se u potpunosti na engleskom jeziku od 4. listopada 2021. do 30. siječnja 2022. godine

Za više informacija vidjeti priloženi letak KULIS-Flyer.

KULIS Flyer 2021