Biblija danas

Kategorija a2

Pokrenut 1996. godine, časopis je Biblijskoga instituta Fakulteta, koji se bavi znanstveno-istraživačkim radom na području biblijskih znanosti, i Hrvatskoga katoličkoga biblijskoga djela, koje pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji skrbi o biblijskomu pastoralu. Nakladnik mu je Kršćanska sadašnjost.

 

Prva godina izlaženja: 1996.

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Teologija; Biblijske znanosti;

Adresa uredništva:
Institut za Biblijski pastoral (časopis)
Kaptol 9
HR – 10000 Zagreb
Tel./Fax. (+385 1) 48 11 125, (+385 1) 48 14 171
e-mail: mario.cifrak@ofm.hr

Suizdavač je Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, Kaptol 9 i Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, Ratkajev prolaz 2

Glavni odgovorni urednik:
Mario Crifrak, OFM

Uredničko vijeće:
Msgr. Marin Barišić, nadbiskup i metropolit splitsko-makarski, Mladen Horvat, Dario Tokić OCD, Franjo Vidović OFM

Priprema za tisak:
Žarko Broz, OFM

Broj računa: 2360000-1101635984