Poslušni Duhu

Časopis Instituta za ekumensku teologiju i dijalog “Juraj Križanić” Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastavlja se na tradiciju ekumenskoga glasila Poslušni Duhu. Bilten Glasa Koncila za ekumenska pitanja, ustanovljena 1966. godine tijekom koje izlazi pet brojeva, po čemu bilten prestaje izlaziti. Šesti broj izlazi o pedesetoj obljetnici otvaranja Drugoga vatikanskoga sabora 2012. godine, obnovljen kao časopis Instituta za ekumensku teologiju i dijalog “Juraj Križanić” Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta. Temelji se na ekumenskom i dijaloškom duhu Drugoga vatikanskoga sabora. Svrha mu je poticanje, organiziranje, provedba, predstavljanje, publiciranje i popularizacija znanstvenoga istraživanja i drugih značajnih sadržaja s područja ekumenske teologije, međureligijskoga dijaloga i dijaloga sa suvremenim svijetom i kulturom. Otvoren je suradnji i dijalogu svih vjeroispovijesti. Namijenjen je kršćanima, pripadnicima religija i svjetonazorâ te drugim ljudima dobre volje. Časopis nastoji doprinositi zajedničkomu rastu u istini, ljubavi i prijateljstvu.

Prva godina izlaženja: 2012. (1966)

Učestalost izlaženja (godišnje):

Elektroničko izdanje časopisa: http://www.glas-koncila.hr/knjizara

Časopisu Poslušni Duhu (6/2012.) u digitaliziranom obliku moguće je pristupiti na mrežnoj stranici nakladnika, Glasa Koncila (http://www.glas-koncila.hr/knjizara)