Croatica Christiana Periodica

Kategorija a1

 

CROATICA CHRISTIANA PERIODICA (CCP), časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pokrenulo je 1977. nekoliko entuzijasta (A. Ivandija, M. Biškup, B. Duda, T. J. Šagi-Bunić, F. Šanjek i J. Turčinović) s nakanom da potaknu istraživanja hrvatske crkvene povijesti i religiozne kulture te objavljuju građu i historiografske radove u cilju sustavne i znanstveno utemeljene povijesti Crkve u Hrvata.

CCP, koji uređuje Institut za crkvenu povijest, a izdaje Kršćanska sadašnjost iz Zagreba, podijeljen je u više tematskih cjelina čiju okosnicu čine rubrike „Rasprave i prilozi“, „Vrela“, „Prikazi i recenzije“, „Kronika“ i „Primljene publikacije“, a povremeno se pojavljuju i „Priopćenja“ tj. manji prilozi, „Bibliografija“ i „Dossier“ (obilježavanje za povijest Crkve u Hrvata relevantnih događaja).

Časopis objavljuje i tekstove na stranim jezicima i referira se u stranim publikacijama:
Scriptores OP medii aevi, Orientalia christiana periodica (Rim), Archivum historiae pontificiae (Universitas Pontificia Gregoriana, Rim), Revue d’histoire ecclésiastique (Universite de Louvain, Belgija); Index to the Study of Religions Online: A cross-searchable database and bibliography of journal articles (Leiden, Nizozemska); INIST – Institut de l’Information Scientifi que et Technique (Vandoeuvre-les-Nancy, Francuska); Istituto per le Ricerche di Storia sociale e religiosa (Vicenza, Italija); Bosna franciscana (Sarajevo, BiH); EBSCOHost (Central and Eastern European Academic Source); SCOPUS (NL). European Reference Indeks for the Humanities (ERIH); Religious and Theological Abstracts (Myerstawn, USA).

 

Prva godina izlaženja: 1977.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Povijest

Elektroničko izdanje časopisa: http://hrcak.srce.hr/ccp

 

Adresa uredništva:
Vlaška 38, 10 000 Zagreb
Tel. (01) 48 90 413, 48 90 423
e-mail: croaticachristianaperiodica@gmail.com

 

Glavni urednik: prof. dr. sc. Slavko Slišković, Vlaška 38, Zagreb
E–mail: slavko.sliskovic@zg.t-com.hr

Izvršna urednica: izv. prof. dr. sc. Ana Biočić, Vlaška 38, Zagreb
E–mail: croaticachristianaperiodica@gmail.com

 

Uredničko vijeće: Milko Brković (Zadar), Lovorka Čoralić (Zagreb), Zvonko Džankić (Zagreb), Ana Biočić (Zagreb), Slavko Slišković (Zagreb), Mirjana Matijrvić Sokol (Zagreb).

 

Međunarodno stručno uredništvo: Andre Tuillier (Pariz), Anđelko Badurina (Zagreb), Jacques-Olivier Boudon (Universite Paris IV – Sorbonne), Dinko Šokčević (Pecs, Mađarska), Horst Ulrich (Univ. Munchen), Olivier Chaline (Sorbonne, Pariz), Mihai Dragnea (University of South-Eastern Norway).

Lektura i korektura: Mila Mikecin

UDK brojevi članaka: Ivica Zvonar

Prijevod sažetaka na engleski jezik: Gordan Ravančić, Hrvatski Institut za povijest

Elektroničko izdanje: http://hrcak.srce.hr/ccp

Izlazi dva puta u godini od 1977.

Uprava i naklada: Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14

Tel.: (01) 63 49 050

Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 

Radovi objavljeni u časopisu Croatica christiana periodica referiraju se u ovim publikacijama i bazama:
 Hrvatska nacionalna bibliografija: Niz C – serijske publikacije, Scriptores OP mediiaevi, Orientalia christiana periodica (Rim), Archivum historiae pontificiae (Universitas Pontificia Gregoriana, Rim), Revue d’histoire ecclésiastique (Universite de Louvain, Belgija); Index to the Study of Religions Online: A cross-searchable database and bibliography of journal articles (Leiden, Nizozemska); INIST – Institut de l’Information Scientifi que et Technique (Vandoeuvre-les-Nancy, Francuska); Istituto per le Ricerche di Storia sociale e religiosa (Vicenza, Italija); Bosna franciscana (Sarajevo, BiH); EBSCOHost (Central and Eastarn European Academic Source); SCOPUS (NL). European Reference Indeks for the Humanities (ERIH); Religious and Theological Abstracts (Myerstawn, USA); American Theological Liberary Association (ATLA); IMB and IBHR of Brepols.