(Ephemerides Theologicae Zagrabienses)

Kategorija a1

 

Bogoslovska smotra je znanstveni časopis Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji izlazi u četiri broja godišnje. Jedan je od najstarijih hrvatskih znanstvenih časopisa. Prvotno je usmjeren na izvorne znanstvene radove s područja teoloških i teologiji srodnih znanosti, posebice filozofije, koje se bave religijskom problematikom općenito i kršćanskom napose. Časopis njeguje interdisciplinarnost te je otvoren za promišljanja i suradnju sa znanstvenicima iz svih područja znanosti. Njegova je aktualnost značajna posebice danas kada se mnoga teološka pitanja pokazuju izazovnima za razna druga područja znanosti i kada teologija sa zanimanjem prati i svojim pristupom obogaćuje događanja u tim istim područjima (pedagogija, psihologija, sociologija, književnost, pravo, prirodne i tehničke znanosti).

Uza znanstvene i stručne radove koji se kategoriziraju, Bogoslovska smotra donosi također izvješća o znanstvenim skupovima koji se tiču teološke i religijske problematike, priopćenja, osvrte, recenzije, prikaze i bibliografije.

Uredništvo zaprima samo one rukopise koji su nisu bili objavljeni ni u tiskanom ni u elektroničkom obliku, uključujući web stranice. Rukopisi moraju biti uređeni prema tehničkim i metodološkim uputama o izgledu rada (vidi: http://hrcak.srce.hr/bogoslovska-smotra). Bogoslovska smotra ne objavljuje dijelove iz licencijatskih, magistarskih ili doktorskih radova, niti seminarske i diplomske radove. Rukopisi se dostavljaju Uredništvu elektronički na adresu: smotra@kbf.unizg.hr. Uredništvo pridržava pravo da rukopis na hrvatskom jeziku prilagodi standardnom hrvatskom jeziku. Rukopisi se ne vraćaju.

Osim na hrvatskom jeziku, rukopisi mogu biti i na engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom i španjolskom jeziku. Autor odgovara da je rukopis usklađen sa standardima stranog jezika kojim je napisan.

Osim na hrvatskom jeziku, u Bogoslovskoj smotri objavljuju se i članci na engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom i španjolskom jeziku.

Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Časopis je referiran u: ESCI, SCOPUS, EBSCO, ERIH PLUS, IBZ Online, Religious and Theological Abstracts, Hrčak.

 

Prva godina izlaženja: 1910.

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti, filozofija, teologija

Elektroničko izdanje časopisa: http://hrcak.srce.hr/bogoslovska-smotra

HR ISSN 0352-3101 (Tisak)
HR ISSN 1848-9648 (Online)

Adresa uredništva:
Vlaška 38, p.p. 432
HR – 10001 Zagreb
Tel. (+385 1) 48 90 413
Fax. (+385 1) 48 90 454
E-mail: smotra@kbf.unizg.hr

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. sc. Stjepan Baloban

Izvršni urednik: Doc. dr. sc. Davor Šimunec

Izvršni urednik međunarodnog izdanja: Izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić

Uredništvo: Stjepan Baloban, Mario Cifrak, Andrea Filić, Tomislav Kovač, Nenad Malović, Tonči Matulić, Ružica Razum, Josip Šalković, Anton Tamarut

Znanstveno vijeće časopisa: Nediljko Ante Ančić (Split), Stjepan Baloban (Zagreb), Ivan Bubalo (Sarajevo), Rino Fisichella (Rim), Josip Grbac (Rijeka), Ivan Koprek (Zagreb), Leopold Neuhold (Graz), Tonči Matulić (Zagreb), Elżbieta Osewska (Varšava), Salvador Pié-Ninot (Barcelona, Rim),  Ivica Raguž (Đakovo), Ivan Marko Rupnik (Rim), Thomas Söding (Wuppertal), Ciril Sorč (Ljubljana), Željko Tanjić (Zagreb), Mato Zovkić (Sarajevo), Valentin Zsifkovits (Graz), Siniša Zrinščak (Zagreb)

Uprava i naklada: “Kršćanska sadašnjost” d.o.o.
Marulićev trg 14, p.p. 434
HR-10001 Zagreb
Tel. (+385 1) 63 49 044
E-mail: pretplata@ks.hr

Pretplata:
Hrvatska: Pojedinačni broj 62,50 kn; Godišnja pretplata (4 broja) 250,00 kn
Europa: 12,5 € (1 fasc.); 50 € (4 fasc. pro anno)

Uplata:
Za tuzemstvo na žiro-račun: “Kršćanska sadašnjost” d.o.o., Zagreb: 2340009-1100047241
Za inozemstvo: “Kršćanska sadašnjost” d.o.o., Zagreb: 070000-70010-284337
IBAN: HR17 2340 0091 1000 4724 1
SWIFT PBZ GHR 2X
Privredna banka, Zagreb, Croatia