Ephemerides Theologicae Zagrabienses

Kategorija a1

Bogoslovska smotra je znanstveni časopis Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od najstarijih hrvatskih znanstvenih časopisa. Prvotno je usmjeren na znanstvene radove s područja teoloških i teologiji srodnih znanosti, posebice filozofije, koje se bave religijskom problematikom općenito i kršćanskom napose. Časopis njeguje interdisciplinarnost te je otvoren za promišljanja i suradnju sa znanstvenicima iz svih područja znanosti. Njegova je aktualnost značajna posebice danas kada se mnoga teološka pitanja pokazuju izazovnima za razna druga područja znanosti i kada teologija sa zanimanjem prati i svojim pristupom obogaćuje događanja u tim istim područjima (pedagogija, psihologija, sociologija, književnost, pravo, prirodne i tehničke znanosti).

Uz znanstvene i stručne radove koji se kategoriziraju, Bogoslovska smotra donosi također izvješća o znanstvenim skupovima koji se tiču teološke i religijske problematike, priopćenja, osvrte, recenzije, prikaze i bibliografije.

Uredništvo zaprima samo one rukopise koji su nisu bili objavljeni ni u tiskanom ni u elektroničkom obliku, uključujući mrežne stranice. Rukopisi moraju biti uređeni prema tehničkim i metodološkim uputama o izgledu rada (vidi: http://hrcak.srce.hr/bogoslovska-smotra). Bogoslovska smotra ne objavljuje dijelove iz licencijatskih, magistarskih ili doktorskih radova, niti seminarske i diplomske radove. Rukopisi se dostavljaju Uredništvu elektronički na adresu: smotra@kbf.unizg.hr  Uredništvo pridržava pravo da rukopis na hrvatskom jeziku prilagodi standardnom hrvatskom jeziku. Rukopisi se ne vraćaju.

Bogoslovska smotra objavljuje članke i na engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom i španjolskom jeziku. Rukopisi za peti, međunarodni broj na stranim jezicima dostavljaju se na adresu: smotra.international@kbf.unizg.hr

Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Časopis je referiran u WOS, ESCI, SCOPUS, EBSCO, ERIH PLUS, IBZ Online, Religious and Theological Abstracts.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka

Prva godina izlaženja: 1910.

Učestalost izlaženja: 5

Područja pokrivanja: Teologija, Filozofija, Humanističke znanosti

Elektroničko izdanje časopisa: http://hrcak.srce.hr/bogoslovska-smotra

 Impressum

Upute autorima

BOGOSLOVSKA SMOTRA, 2021.

BS_1_2021

BS, 2021.

Anton Tamarut, Uvodnik

 

Prebaci sadržaj prelazi ovdje

Prebaci sadržaj prelazi ovdje