Sveta Cecilija

Kategorija a2

Sveta Cecilija je časopis za sakralnu glazbu i glasilo Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim društvom crkvenih glazbenika.

Časopis Sv. Cecilija izlazio je u tri razdoblja. Prvi broj časopisa Sv. Cecilije s podnaslovom “list za pučku crkvenu glasbu i pjevanje” izašao je 1. srpnja 1877. godine. Urednik mu je bio Miroslav Cugšvert, a glazbeni urednik prve dvije godine bio je Ivan Zajc. U prvom broju u 12 točaka je obuhvaćen program časopisa Sv. Cecilija. Program ističe potrebu prikupljanja starih ”liepih i pristojnih pjesama” i zajedničko pjevanje vjernika u crkvi. Uz neravnomjerno izlaženje to prvo razdoblje završava godinom 1884.

Drugo razdoblje izlaženja obuhvaća od 1907. do 1944. godine. Podnaslov je glasio ”smotra za promicanje crkvene glazbe” dok se Sv. Cecilija strukturalno sastojala od tri glavna dijela: članaka – feljtona – glazbenih priloga. Urednici Sv. Cecilije prve dvije godine bili su Milan Zjalić i Mirko Novak te od 1909. do 1913. sam Zjalić. Od 1914. urednik postaje Janko Barle koji to ostaje do svoje smrti 1941. godine. Nakon njega na kratko vrijeme urednikom postaje Ivan Kokot te od 1942. godine Albe Vidaković. Glazbeni urednik od 1907. do 1942. bio je Franjo Dugan, a od 1943. Albe Vidaković je i urednik lista i glazbenog priloga. ”Sv. Cecilija u drugom razdoblju svog izlaženja zauzima istaknuto mjesto među muzičkim časopisima u Hrvatskoj. Gotovo četrdesetogodišnji kontinuitet postojanja, širina interesa i visoki stručni nivo predstavljaju glavna uporišta koja Sv. Ceciliji osiguravaju zavidni položaj i nezaobilaznu vrijednost u hrvatskoj muzičkoj baštini.’

Godine 1969. ponovo je obnovljen ”časopis za duhovnu glazbu” Sv. Cecilija. Časopis je obnovljen kao glasilo Instituta za crkvenu glazbu KBF u Zagrebu. Odgovorni urednik je Anđelko Milanović. Urednik glazbenog priloga je Anđelko Klobučar, a tajnik Miho Demović, čija je posebna zasluga da je časopis obnovljen. Posebne zasluge za izlaženje časopisa pripadaju dugogodišnjem tajniku Instituta za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Josipu Korparu, koji je tu funkciju obnašao od 1971. od 1996.

Članke Sv. Cecilije registrira RILM, New York

Sv. Cecilija izlazi uz pomoć Državnog i gradskog fonda za kulturu

 

Prva godina izlaženja: 1877.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja:

Elektroničko izdanje časopisa:

SVETA CECILIJA 1-2, 2017

SVETA CECILIJA 3-4, 2017

SVETA CECILIJA 1-2, 2018

SVETA CECILIJA 3-4, 2018

SVETA CECILIJA 1-2, 2019

SVETA CECILIJA 3-4, 2019

SVETA CECILIJA 1-2, 2020

SVETA CECILIJA 3-4, 2020

SVETA CECILIJA 1-2, 2021

SVETA CECILIJA 3-4, 2021

SVETA CECILIJA 1-2, 2022.

SVETA CECILIJA 3-4, 2022.

SVETA CECILIJA 1-2, 2023.

SVETA CECILIJA 3-4, 2023.

http://dnc.nsk.hr/Journals/Library (od 1877. do 1944. godine)

https://hrcak.srce.hr/sveta-cecilija (od 1969. do 2021. godine)

 

Adresa uredništva:
Uredništvo časopisa “Sv. Cecilija”
Kaptol 8, 10000 Zagreb
E-mail: sveta-cecilija@glas-koncila.hr

Predsjednik uredništva: dr. Franjo Komarica, biskup banjalučki

Glavni urednik i odgovorni urednik: prof. mr. art. Miroslav Martinjak

Urednica glazbenog priloga: izv. prof. mr. art. Ruža s. Domagoja Ljubičić

Uredništvo: izv. prof. mr. art. Ruža s. Domagoja Ljubičić, prof. mr. art. Miroslav Martinjak, prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek, prof. dr. sc. Ante Crnčević, Danijela Župančić, prof.

Znanstveno vijeće časopisa: Giacomo Baroffio (Italija), Josip Gregur (Njemačka), prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek (Hrvatska), Štefan Ferenčak (Slovenija)

Pretplata:
Hrvatska: Pojedini broj 25 kuna; Godišnja pretplata 120 kn
Inozemstvo: USA – 7$; EU – 6 EUR; Godišnja pretplata USA – 40$; EU – 35 EUR

Žiro račun broj:
23600001101212419

Broj i naziv deviznog računa:
Zagrebačka banka 244116021

Tisak:
Grafika Markulin, Lukavec
ISSN 13302531 UDK 783
ISSN elektroničkog izdanja časopisa: ISSN 1849-3106

Suradnju slati na adresu uredništva ili na:
Institut za crkvenu glazbu
Vlaška 38, p.p. 5
HR – 10000 Zagreb
Rukopisi se ne vraćaju, a fotografije prema dogovoru.