U ponedjeljak, 11. ožujka 2019., održana je svečana proslava

Dana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dan KBF-a