Stručni skup Dani Crkvene glazbe ~ODNOS LITURGIJSKE I GLAZBENE RIJEČI~ održat će se 19. i 20. listopada 2018. godine u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Vlaška 38.

Skup organiziraju Institut za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika i Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

Prijave za stručni skup primaju se u Tajništvu Instituta do 18. listopada 2018. godine (el. pošta: icg@kbf.hr ili na tel.: 01/4890-411).

DANI CRKVENE GLAZBE 2018