U petak 8. ožujka 2019., doc. dr. sc. Daniel Patafta će za studente Proseminara I. godine Filozofsko-teološkog studija održati nastavu u 10:40 sati u knjižnici Fakulteta, Voćarska 106.