U četvrtak, 7. ožujka 2019., doc. dr. sc. Ana Biočić zbog smrtnog slučaja neće imati nastavu iz kolegija Povijest Crkve u Hrvata

Nadoknada će biti u četvrtak, 14. ožujka 2019., u 19 sati u dvorani II.