U petak, 15. ožujka 2019. godine, s početkom u 11.00 sati u dvorani VI (soba 208) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Djelatnost sestara milosrdnica u službi pastoralno-zdravstvene skrbi u današnjim društvenim prilikama Janjke Mazić, dipl. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Josip Šimunović, predsjednik; doc. dr. sc. Nikola Vranješ, mentor-član i izv. prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na IV. redovitoj sjednici, održanoj dana 25. siječnja 2019. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.