Dogovor sa studentima koji žele pohađati Glazbeni praktikum 1 sa mr. art. Vesnom Šepat Kutnar  je u utorak, 13. listopada 2020. godine u 13,00 sati u auli na III. katu.