Hrvatska sekcija Europskog društva za katoličku teologiju (HS-EDKT) objavila je u suizdanju s Kršćanskom sadašnjosti zbornik radova Teologija pred izazovima: identitet – migracije – sveučilište. Predsjednik Hrvatske sekcije prof. dr. sc. Tonči Matulić otvara zbornik detaljnim Predgovorom, u kojemu predstavlja nastanak i djelovanje Hrvatske sekcije u sebi i u njezinoj povezanosti sa središnjicom Europskog društva za katoličku teologiju. Zbornik zatim donosi jedanaest znanstvenih radova koji su izrađeni na temelju izlaganja održanih na tri „Teološka kolokvija“ koja je organizirala Hrvatska sekcija.

Pod okvirnom temom „Identitet i poslanje teologa danas”, u prvome dijelu objavljena su tri rada: „Javna teologija – izazov i značenje“ (Ana s. Thea Filipović), „Promišljanja o teologovu identitetu danas kroz prizmu ‘biti čovjek Crkve’“ (Branko Murić), „Teolog: homo sapiens“ (Ivan Dodlek).

U drugome dijelu s naslovom „Teološki izazovi izbjegličke krize i migracijskih tokova“ navedena tema  obrađena je kroz sljedeće doprinose: „Stranac, izbjeglica i drugi u biblijsko-teološkoj perspektivi: između odbacivanja i gostoprimstva“ (Tonči Matulić), „Ratne izbjeglice i ekonomski migranti s moralno-etičkog gledišta“ (Mislav Kutleša), „Kršćani na Bliskom istoku: povijest, današnje stanje i budućnost“ (Juro Zečević Božić), „Izbjeglička kriza i strah od islamizacije Europe“ (Tomislav Kovač).

Treći dio Veritatis gaudium: značenje, izazovi, perspektive“ sadrži odgovarajuće radove: „Jedno filozofsko razumijevanje zadaća teologije u suvremenom društvu“ (Stipe Kutleša), „Mjesto i uloga teologije u Crkvi i društvu u svjetlu konstitucije Veritatis gaudium“ (Ivan Šarčević), Temeljni kriteriji za obnovu crkvenih studija u svjetlu Veritatis gaudium“ (Jakov Rađa), „Apostolska konstitucija Veritatis gaudium u svjetlu kanonskoga prava“ (Lucija Boljat).

Zbornik radova uredili su doc. dr. sc. Denis Barić, tajnik Hrvatske sekcije EDKT i izv. prof. s. Valerija Kovač, blagajnica. Zbornik su recenzirali prof. dr. sc. Nediljko Ante Ančić, prvi predsjednik Hrvatske sekcije EDKT i doc. dr. sc. Mateja Pevec Rozman, predsjednica Slovenske sekcije EDKT.