Europsko društvo za katoličku teologiju Hrvatska sekcija organizira III. Colloquium theologicum VERITATIS GAUDIUM: ZNAČENJE, PERSPEKTIVE, IZAZOVI  u subotu, 16. studenoga 2019. u 9.00 sati na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38, dvorana I.

Program

Plenarna izlaganja