Poštovane kolegice, poštovani kolege,

pozivamo Vas na interaktivno predavanje „Što? … Učenje u akademskom kontekstu“.

 

Predavanjem će se obuhvatiti psihološki, socijalni i biološki temelji učenja, pamćenja i korištenja znanja. Složeni će teorijski koncepti biti objašnjeni i preoblikovani u razumljivu i primjenjivu formu.

 

Cilj je predavanja:

– demistificirati (odmaknuti se od) popularno-psihološke pristupe

– omogućiti razumijevanje temeljnih koncepata i procesa u podlozi učenja

– potaknuti primjenu stečenih znanja na vlastito učenje i stjecanje novih znanja i vještina općenito.

 

Za predavanje se mogu prijaviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija u dobi do 30 godina.

Mjesto i raspoloživi termini predavanja:

Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14 – Velika vijećnica

– 25. 1. (četvrtak), od 9 do 11 sati – kapacitet 50 studenata – (prijava do utorka 22.1.)

– 26. 1. (petak), od 17 do 19 sati – kapacitet 50 studenata – (prijava do srijede 23.1.)

 

Prijavi se možete do utorka/srijede u 23:59 sati slanjem e-pošte na: bozidar.niksa.tarabic@unizg.hr

 

Sudionici će biti odabrani po slučaju.

 

Prednost će imati oni sudionici koji e-poštom uz prijavu pošalju i ispunjen Upitnik o obrascima učenja i stjecanja znanja: https://goo.gl/E79tu6