IV. teološki kolokvij: Teologija i praksa sinodalnosti u Crkvi

,

U subotu, 17. rujna 2022. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se IV. Teološki kolokvij u organizaciji Hrvatske sekcije Europskog društva za katoličku teologiju, kojom sada predsjeda prof. dr. sc. Ana Thea Filipović. Tema teološkog kolokvija „Teologija i praksa sinodalnosti u Crkvi“ obradit će se na temelju četiriju predavanja koja će održati članovi Društva (profesori A. Maly, M. Eckholt, V. Kovač i D. Barić) te rasprava i rada u skupinama.

Posebna gošća teološkog kolokvija je predsjednica Europskog društva za katoličku teologiju prof. dr. sc., dr. h. c. Margit Eckholt profesorica dogmatske teologije te pročelnica Katedre dogmatske i fundamentalne teologije na Katoličkoj teologiji Sveučilišta u Osnabrücku u Njemačkoj. Kolokvij se održava na hrvatskom jeziku, a profesorica Eckholt održat će predavanje na engleskom jeziku. Program Teološkog kolokvija nalazi se u privitku. Ulaz je slobodan.

4. teološki kolokvij – program