Na blagdan Alberta Velikog braća dominikanci su organizirali jednodnevni znanstveni simpozij naslovljen Suvremeni izazovi odnosa filozofije i teologije. Na početku simpozija sudionike je pozdravio ravnatelj Instituta svetog Tome Akvinskog, prof. dr. sc. Alojz Ćubelić. U ime suorganizatora nazočnima se obratio dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tonči Matulić.

Prema programu Simpozija glavni referat je održao glasoviti engleski filozof gospodin Stephen Priest. U svom vrlo zanimljivom i atraktivnom predavanju je istaknuo tri pitanja s kojima se u bitnome bavi suvremena filozofija. Prvo pitanje je tko si ti, ili, tko sam ja, koje upućuje na tajanstveno pitanje o čovjeku, koje prati, zapravo, svaki naraštaj, a koje svojom aktualnošću, podsjeća na jedno od ključnih Kantovih pitanja. Prema mišljenju profesora Priesta, drugo važno pitanje odnosi se na ono što se događa sada, odnosno na poimanje vremena. I treće važno pitanje s kojim se hoće i treba suočiti filozofija u suvremenom kontekstu je pitanje egzistencije, odnosno onoga što se pod tim ima misliti. Sva ta tri pitanja nisu jednoznačna pitanja i ona u sebi podrazumijevaju brojna druga pitanja, ali i mogućnost teoloških odgovara na spomenuta pitanja.

Drugo predavanje je održao prof. dr. sc. Davor Pećnjak koji je progovorio o temi Bog, filozofija, teologija i vjera. U svom predavanju je problematizirao složenu problematiku odnosa između filozofije i teologije, kao i različitog načina pristupa određenim pitanjima, koji se, ponekad slažu u mogućim odgovorima na postavljena pitanja. Između ostalih pitanja, prof. Davor je spomenuo pitanje slobodne volje, koje pokazuje kako je moguće ponekad usuglasiti filozofsko promišljanje s teološkim zaključcima i poimanjima.

Docent filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Danijel Tolvajčić je prezentirao, komentirao i analizirao Karl Jaspersovo poimanje odnosa filozofije i religije. U svom jezgrovitom izlaganju potanko je precizirao njegovo razumijevanje onoga što se ima podrazumijevati pod filozofijom, odnosno pod vjerom, ili filozofijskom vjerom. U zaključku je iznio svoj stav što mu se čini u toj doktrini održivim, a što upitnim i podložnim raspravljanju.

Dr. sc. Iva Mršić Felbar je progovorila o fenomenu tjelesnosti iz teološke perspektive. Ta tema se pokazuje iznimno atraktivnom i zanimljivom upravo stoga što se tijekom povijesti pokazao stanoviti dualizam u smislu prihvaćanja ili neprihvaćanja tjelesnosti, osobito u kršćanskom poimanju. Dr. sc. Mršić Felbar je ukratko problematizirala to pitanje, kako u ovozemnoj tako i eshatološkoj perspektivi.

Dr. sc. Branko Murić je na posljednjem predavanju ovog simpozija izložio pitanje Izazova ‘postmodernističkog’ doba za teologiju. Tu se upustio u daljnje problematiziranje onoga što u filozofiji nekih suvremenih autora te riječi moderno, postmoderno, ili krizno znači. Osim toga progovorio je o tzv. slabom ili ranjenom rati-u, koji obilježava današnje vrijeme, a u kojem se očekuje da bi se trebalo razvijati vjerodostojno teološko promišljanje.

Poslijepodne se održao rad u skupinama, a nakon toga je uslijedila završna rasprava.

U završnoj raspravi ponovno smo profitirali u dubokim i zanimljivim uvidima prof. dr. sc. Stephena Priesta koji je odgovarao i komentirao sažetke rada u skupinama.

Jednodnevni međunarodni znanstveni skup je završio euharistijskim slavljem kojega je predvodio provincijal Hrvatske dominikanske provincije prof. dr. sc. Slavko Slišković.

 

prof. dr. sc. Alojz Ćubelić