U ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine, s početkom u 13.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Izvori moralne spoznaje u svjetlu nauka Drugoga vatikanskog koncila lic. theol. fra Ante Bekavca pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Baloban, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, vanjski član, prof. dr. sc. Tonči Matulić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na VII. redovitoj sjednici, održanoj dana 27. travnja 2018. godine, pod točkom V/1 Dnevnog reda.

PLAKAT