U ponedjeljak, 3. srpnja 2017. godine, s početkom u 10.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Pokoncilska ekleziologija franjevaca Bosne Srebrene mr. sc. Eduarda Tomića pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Karlić, predsjednik; prof. dr. sc. Ante Mateljan, mentor-vanjski član; doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač, članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na IX. redovitoj sjednici, održanoj dana 23. lipnja 2017. godine, pod točkom V/1 dnevnog reda.