U ponedjeljak, 24. siječnja 2022. godine, s početkom u 10.00 sati u seminaru II. (soba 207) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Kristološka objava kao uvod u teologiju spoznaje – teološki povijesni doprinos dogmatici po Eriku Petersonu Josipa Dolića, dipl. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar, predsjednica; prof. dr. sc. Ivica Raguž, mentor-član i izv. prof. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač, članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na II. redovitoj sjednici, održanoj dana 26. studenoga 2021. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

PLAKAT