U srijedu, 27. siječnja 2021. godine, s početkom u 9.30 sati u dvorani VI (soba 208) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se polaganje licencijatskog ispita Primjer književne vrste liturgijskog izlaganja u hrvatskoglagoljskom Vinodolskom zborniku (HAZU IIIa, 15) Silvia Košćaka, mag. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ante Crnčević, predsjednik; prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, mentor-član te dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, članica.

 

Odluka o odobravanju teme i imenovanju mentora donesena je na III. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća, održana dana 18. prosinca 2020. godine, pod točkom V/5 Dnevnoga reda.

PLAKAT – Obavijest