U četvrtak, 28. siječnja 2021. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I. (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Život po evanđelju: slabi i jaki u Rimu (usp. Rim 14,1 – 15,13) lic. theol. Monike Prše pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Taras Barščevski, predsjednik; prof. dr. sc. Mario Cifrak, predloženi mentor-član te izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić, vanjski član.

 

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora imenovano je na I. redovitoj sjednici, održanoj dana 30. listopada 2020. godine, pod točkom V/5 Dnevnoga reda.

 

Obavijest o obrani