Javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Stanka Perice, mag. theol. i mag. iur. pred Povjerenstvom

, , ,

U srijedu, 13. rujna 2023. godine, s početkom u 11.00 sati u dvorani V. (prizemlje) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Voćarska cesta 106, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Poslanje Crkve spram migranata Stanka Perice, mag. theol. i mag. iur. pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Silvija Migles, predsjednica; prof. dr. sc. Stjepan Baloban, mentor-član i prof. dr. sc. Tonči Matulić, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na X. redovitoj sjednici, održanoj dana 14. srpnja 2023. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

PLAKAT