U srijedu, 16. siječnja 2019. godine s početkom u 12.30 sati u seminaru I. (soba 206), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Teološko-bioetičko vrjednovanje Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske (U-1-60/1991. i dr.) o Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Damira Šehića, mag. theol.  pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mislav Kutleša, predsjednik; prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, vanjska članica; prof. dr. sc. Tonči Matulić, predloženi mentor-član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na II. redovitoj sjednici 30. studenoga 2018. godine pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

PLAKAT