U ponedjeljak, 14. siječnja 2019. godine s početkom u 12.00 sati u seminaru I. (soba 206), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Liturgijska ekspozicija Rationale divinorum officiorum Williama Duranda (1230. – 1296.) kao primjer srednjovjekovne predtraktatske ekleziologije Silvia Košćaka, mag. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin, vanjski član i prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, predloženi mentor-član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na II. redovitoj sjednici 30. studenoga 2018. godine pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT