Međunarodni znanstveni simpozij Enciklika Fides et ratio – Vjera i razum

Katedra fundamentalne teologije u suradnji s Katedrom filozofije
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira

 

Međunarodni znanstveni simpozij

 

Enciklika Fides et ratio – Vjera i razum

Aktualizirano čitanje 20 godina poslije

 

u petak, 14. rujna 2018. u dvorani I KBF-a Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Plakat

Program

Knjižica sažetaka