Nadoknada predavanja iz kolegija Opća metodologija, za 1. godinu FTS-a i TRZ-a, bit će u ponedjeljak 13. siječnja 2020. od 12.15 do 13.00 sati u dvorani I.