Nadoknada predavanja „Logike i spoznajne teorije“ za Filozofsko-teološki studij održat će se u sljedećim terminima:
Četvrtak, 10.11. u 8.15 sati
Petak, 11.11. u 8.15 sati
Četvrtak, 17.11. u 8.15 sati
Petak, 18.11. u 8.15 sati
Predavanja će se održati u dvorani I.