Nadoknada predavanja iz kolegija “Engleski jezik u akademske svrhe 1 i 2”

bit će 23. siječnja 2018. od 8 do 9.30 u dvorani VI.