Gradsko vijeće Rijeke na sjednici održanoj 30. – 31. ožujka 2021. donijelo je odluku o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke za 2021. godinu izv. prof. dr. sc. Marku Medvedu, višegodišnjem predavaču crkvene povijesti na Teologiji u Rijeci – područnom studiju KBF-a u Zagrebu. Nagrada je dodijeljena povodom objave knjige iz crkvene povijesti Rijeke Filius conventus Fluminensis. Augustinci pustinjaci sv. Jeronima u Rijeci, Srednja Europa – Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, 2020., XV + 757 str. U obrazloženju se navodi kako se nagrada dodjeljuje autoru „za kapitalno izdanje o riječkim augustincima kojim se nadopunjuje identitet grada Rijeke“. Znanstvena monografija u jedanaest poglavlja opisuje povijest augustinaca u gradu Rijeci uz koju se vezuje do danas djelomično očuvani prostor samostana i crkve sv. Jeronima, u kojem od 1951. godine djeluju dominikanci. Objavljena knjiga u godini 1600. obljetnice smrti sv. Jeronima u određenoj je mjeri povezala dva velikana, sv. Augustina i sv. Jeronima. Monografija je vrijedan doprinos poznavanju riječkog identiteta, ne samo crkvene već i društvene i kulturne povijesti Rijeke u više od četiri stoljeća tijekom kojih su u središtu grada djelovali augustinci, prvi redovnici u gradu. Gradsko vijeće Rijeke na istoj je sjednici donijelo i odluku o dodjeli Nagrade za životno djelo riječkom nadbiskupu mons. dr. Ivanu Devčiću, višegodišnjem profesoru Teologije u Rijeci, područnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doc. dr. sc. Branko Murić, prodekan za znanost