Nastupno predavanje – dr. sc. Daniel Patafta

Dr. sc. DANIEL PATAFTA,

pristupnik natječaja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta

iz područja humanističkih znanosti, polja teologija na Katedri crkvene povijesti održat će

 

nastupno predavanje

s temom: 

 

Duhovni pokreti i krize 17. i 18. stoljeća

 

u utorak, 20. ožujka 2018. u vremenu od 10.15 do 11 sati u dvorani I

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Vlaška 38, Zagreb.

 

Nastupno predavanje – dr. sc. Daniel Patafta