Natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Pastoral braka i obitelji KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2022./2023.

, , ,

Natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Pastoral braka i obitelji

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za upis studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Pastoral braka i obitelji

u akademskoj godini 2022./2023.

iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

 

Poslijediplomski specijalistički studij Pastoral braka i obitelji na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 4 semestara (120 ECTS-a). Završetkom studija stječe se akademski stupanj sveučilišnog specijalista pastorala braka i obitelji.

 

Broj slobodnih mjesta: 20

Školarina: Studenti poslijediplomskoga specijalističkog studija Pastoral braka i obitelji plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 7.500,00 kuna (995,42 EUR).

Održavanje nastave: Nastava I. semestra studija započinje u ožujku (ljetni semestar) i traje do lipnja (ljetni semestar), a II. semestra studija započinje u rujnu (zimski semestar) i traje do veljače (zimski semestar). Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi, seminara, prakse, konzultacija.

Uvjeti za upis: Poslijediplomski specijalistički studij Pastora braka i obitelji može upisati osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike, diplomski Teološko-katehetski studij, diplomski studij Religijske pedagogije i katehetike ili diplomski studij Teološko-religijskih znanosti. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol.), odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

 

Svi kandidati prilažu:

  • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta);
  • diplomu završenog studija;
  • domovnicu;
  • potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu;
  • nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara (odnosi se na svećenike, redovnice i redovnike);
  • kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Uvjeti upisa na poslijediplomski specijalistički studij:

  1. prosjek ocjena najmanje 3,5;
  2. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika na razini B1 (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski);
  3. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad.

 

Studenti koji su završili studij izvan Republike Hrvatske, za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Pastoral braka i obitelji na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dužni su priložiti Rješenje o priznanju diplome Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren od 9. siječnja do 11. veljače 2023. godine.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. O datumu i vremenu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

Detaljne informacije o poslijediplomskom specijalističkom studiju Pastoral braka i obitelji mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomski studij, Zagreb, Voćarska 106, 1. kat, tel. +385 1 21 17 629, od ponedjeljka do petka od 9 do 14 sati, te pronaći na mrežnoj stranici (poveznica: https://www.kbf.unizg.hr/poslijediplomski-specijalisticki-studij/) ili putem e-pošte (poslijediplomski@kbf.unizg.hr).

Prijave se šalju poštom ili donose osobno, u referadu za poslijediplomski studij (I. kat) radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 9 do 14 sati, u roku propisanome u Natječaju na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Prijava na Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije

Vlaška 38, p. p. 5

HR – 10000 ZAGREB

Molba – Obrazac za prijavu

Letak – Pastoral braka i obitelji