Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura u akademskoj godini 2018./2019.

Na temelju Pravilnika o stalnom i dopunskom usavršavanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odluke Fakultetskog vijeća od 28. lipnja 2018. god.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura 

u akademskoj godini 2018./2019.

 

 

Broj slobodnih mjesta: 40.

Školarina: 3.000,00 kuna po godini.

 

Održavanje nastave: Nastava započinje 27. listopada 2018., a završava 15. lipnja 2019. Ostali termini studijskih susreta bit će kako slijedi: 9./10. studenog 2018., 23./24. studenog 2018., 11./12. siječnja 2019., 1./2. veljače 2019., 15./16. veljače 2019., 1./2. ožujka 2019., 22./23. ožujka 2019., 3./4. svibnja 2019., 17./18. svibnja 2019., 31. svibnja/1. lipnja 2019., 14./15. lipnja 2019. god.

 

Uvjeti za upis: Završena barem srednja škola. Motivacijsko pismo/obrazloženje.

 

Svi kandidati prilažu:

  • Prijavnicu i motivacijsko pismo (preuzeti ovdje)
  • Svjedodžbu srednje škole ili diplomu završenog studija
  • Domovnicu
  • Mišljenje župnika ili nekog drugog svećenika  – nije obvezan uvjet

 

  • Natječaj je otvoren 7. rujna 2018. godine i traje 30 dana.
  • Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

 

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavit će se na Fakultetu. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 

Detaljne informacije o doškolovanju mogu se dobiti u Tajništvu studija, na sljedeće kontakte:

10000 Zagreb, Vlaška 38, 1. kat, soba 107

tel. (01) 4890 408 ili 4890 409, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati

putem e-pošte: tajnistvo.studija@kbf.hr

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Natječaj za upis na program Teološke kulture

Vlaška 38, 10001 ZAGREB

 

ili donose osobno na Fakultet, Vlaška 38, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati, 1. kat, soba 107, u roku iz Natječaja.