Sastanak svih studenata zainteresiranih za upis izbornog predmeta Hrvatski znakovni jezik I

koji će izvoditi doc. dr. sc. Marina Milković,

bit će 5. listopada 2018. u 12,15 sati u seminaru 3 (302).