polaznicima kolegija „Dječje popijevke u sv. misi i katehezi I”

Sv. misa u Crkvi sv. Martina održat će se u petak, 14. prosinca 2018. u 7:30 sati.