U srijedu 9. 10. 2019. u 14,15- 16.00 sati doc. dr. sc. Tomislav Kovač neće održati nastavu iz kolegija

“Uvod u  islam”.

U četvrtak 11. 10. 2019. u 16,15- 19,00 sati doc. dr. sc. Tomislav Kovač neće održati  nastavu iz kolegija “Kršćanstvo i religije”.

Nadoknada za oba kolegija bit će dogovorena sa studentima.