Inicijalni susret za studente i studentice koji su upisali seminar “E-arhiv T. J. Šagi-Bunića – 6” kod doc. dr. sc. Ante Barišića bit će u ponedjeljak, 7. listopada 2019. god. u 12 sati u seminaru 2.