U ponedjeljak, 7. 10. 2019. prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić neće održati nastavu iz kolegija” Vjeronauk srednjoškolaca + seminar + vježbe”. Nadoknada će biti  u dogovoru sa studentima.