Dekanski rok će se održati u petak, 28. rujna 2018. godine. 

 

Odluka o Dekanskom roku