Javna obrana pisanog licencijatskoga rada Odilona – Gbènoukpo Singboa, dipl. teol.

,

U četvrtak, 15. rujna 2016. god. u 12:15 sati u dvorani I. (014) održat će se javna obrana pisanog licencijatskoga rada Teološko-bioetičko kritičko vrednovanje nano-biotehnike i transhumanizma kao poticaj za oblikovanje jedne sustavne teologije tehnike, Odilona – Gbènoukpo Singboa, dipl. teol., pred Povjerenstvom.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je na X. redovitoj sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2016. godine pod točkom V/6 Dnevnoga reda Povjerenstvo za obranu licencijatskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Baloban, predsjednik; prof. dr. sc. Tonči Matulić, mentor-član; dr. sc. Mislav Kutleša, član.