U utorak, 30. listopada 2018., zbog sprovoda akademika Ivana Goluba, profesora emeritusa KBF-a,
prof. dr. sc. Anton Tamarut neće održati nastavu svojih kolegija Sakramentologija I te Čovjek slika Božja.