Natječaj za djelomičnu stipendiju za ljetnu školu njemačkoga jezika Sveučilišta Johannesa Guttenberga u Mainzu u 2021. g. 
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-djelomicnu-stipendiju-za-ljetnu-skolu-njemackoga-jezika-sveucilista-johannesa-gutt/

Stipendije za učenje islandskog jezika u ak. god. 2021./2022.
 http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/stipendije-za-ucenje-islandskog-jezika-u-ak-god-20212022/